VOC Numune Alma - GC/FID Analizi

Anasayfa / Çevre Ölçümleri / VOC Numune Alma - GC/FID Analizi

   Geri   

Yapısında en az bir karbon ve hidrojen atomu içeren kimyasal bileşikler organik bileşikler adını alırlar. Organik bileşikler, uçucu organik bileşikler, yarı uçucu organik bileşikler ve uçucu olmayan organik bileşikler olmak üzere üç ana grupta incelenirler. Uçucu organik bileşiklerin kaynama noktaları 50-260 oC arasında değişmektedir. Düşük kaynama noktaları nedeniyle iç ortam havasında buhar halinde bulunurlar.
 

Kaynaklar Kirleticiler
Ticari ürünler

Alifatik hidrokarbonlar (n-dekan, dallanmış alkanlar, aromatik hidrokarbonlar (toluen, ksilen), 
halojenlenmiş hidrokarbonlar (metil klrorür), alkoller, ketonlar (aseton, metil etil keton),
aldehidler (formaldehit), esterler (glikoleterler), terpenler (limonen, alfa-pinen)

Boyalar Alifatik hidrokarbonlar (n-hekzan, n-heptan), aromatik hidrokarbonlar (toluen), halojenlenmiş hidrokarbonlar (metil klorür, propilen diklorür), 
alkoller, ketonlar (metil etil keton), 
esterler (etil asetat), eterler (metil eter, etil eter, butil eter)
Yapıştırıcı malzemeler Alifatik hidrokarbonlar (hekzan, heptan), 
aromatik hidrokarbonlar, 
halojenlenmiş hidrokarbonlar, alkoller, aminler, 
ketonlar (aseton, metil etil keton), esterler (vinil asetat)
Döşeme ve kumaşlar Aromatik hidrokarbonlar 
(stiren, bromlaşmış aromatikler), 
halojenlenmiş hidrokarbonlar (vinil klorür), 
aldehitler (formaldehit), eterler, esterler.
Yapı malzemeleri Alifatik hidrokarbonlar (n-dekan, n-dodekan, 
aromatik hidrokarbonlar (toluen, etil benzen), 
halojenlenmiş hidrokarbonlar (vinil klorür), 
aldehitler (formaldehit), ketonlar (aseton


 

 

Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©