Çevre Havası Toz Ölçümü

Anasayfa / Çevre Ölçümleri / Çevre Havası Toz Ölçümü

   Geri   

ÇEVRE HAVASI TOZ ÖLÇÜMÜ
 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik içeriğinde geçen (Maden Ocakları, Asfalt Plant Tesisleri vb…), Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

 

•     PM 10 Ortamda Toz Ölçümü


 

Partikül Madde (PM10) Partikül madde terimi, havada bulunan katı partiküller ifade eder. Bu partiküllerin tek tip bir kimyasal bileşimi yoktur. Katı partiküller insan faaliyetleri sonucu ve doğal kaynaklardan, doğrudan atmosfere karışır. Atmosferde diğer kirleticiler ile reaksiyona girerek PM' yi oluşturur ve atmosfere verilirler. (PM10 10µm' nin altında bir aerodinamik çapa sahiptir)PM 10 Kaynakları: PM10 için gösterilebilecek en büyük doğal kaynak yollardan kalkan tozlardır. Diğer önemli kaynaklar ise trafik, yakma motorları, kamyonlara çakıl, kum ve toprak gibi maddelerin yüklenmesi ve ardından boşaltılması. Kömür ve maden ocakları, inşaat alanları ve taş ocakları. PM10 Ölçümleri TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, (R.G Tarih: 03.07.2009 ve Sayı:27277) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, gibi Ulusal mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.


 

Deney Adı Deney Metodu
PM 10 Ölçümü- Gravimetrik Metot TS EN 12341
Çöken Toz Ölçümleri TS 2342


 

Çöken Toz Ölçümü

 

•     Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

 

Çevre Havası Toz Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgemiz ve TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında, (R.G. Tarihi: 03.07.2009 ve Sayı: 27277) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gibi ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuat dahilinde, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. İlgili Standart;
 

 

Deney Adı Deney Metodu
Çöken Toz Ölçümleri TS 2342
 
Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©