Ölçümler için yetkili kuruluşlar hangileridir?

Anasayfa / İSG & Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı / Ölçümler için yetkili kuruluşlar hangileridir?

   Geri   

•    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10,  30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanan İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARHAKKINDA YÖNETMELİK gereği tesislerin TS EN ISO 17025:2012 standardından AKREDİTASYON sahibi laboratuvarlara ölçüm hizmetlerini gerçekleştirme zorunluluğu getirilmiştir. (Madde 6/2)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili Laboratuvar Sorgulama
 

Türk Akreditasyon Kurumu Akredite Laboratuvar Sorgulama

Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©