Periyodik test ve kontrollerin yaptırılmaması durumunda cezai yaptırımlar nelerdir?

Anasayfa / Periyodik Test ve Kontroller / Periyodik test ve kontrollerin yaptırılmaması durumunda cezai yaptırımlar nelerdir?

   Geri   

•    6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun aşağıda belirtilen 26. maddesine göre;

İdari Para cezaları ve uygulamaları,

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

 

Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©