İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri

Anasayfa / İş Hijjeni Ölçüm ve Analizleri / İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri

   Geri   

Gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini iki grupta inceleyebiliriz:

1. İşitme duyusuna yaptığı olumsuz etkiler,

2. Bunun dışındaki fizyolojik ve psikolojik etkiler.

Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler, ya ani etkiler şeklindedir ya da zamanla ortaya çıkarlar. Ani ve yüksek bir sesin kulak zarını yırtması ya da hassas korti organının fizyolojik yapısınıdüzelmeyecek şekilde bozması ani oluşan etkilerdir. bununla birlikte, ani zarar oluşturmayacak düzeydeki gürültüde uzun süre kalan kişilerde, sürekli işitme kayıpları görülebilir. Yüksek ses; tüy hücrelerini zedeleyerek, korti organında çökme oluşturarak ya da işitme sinir hücrelerini zedeleyerek işitme duyusuna zarar verir. İşitme duyusu zedelenen kişide, işitme kaybı yada işitme eşiğinin kayması adı verilen, işitme duyusunda azalma görülür. İşitme eşiğinin kayması geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilir.

Eşik kaymasının sürekli yada geçici olması eşik kaymasının derecesi; etkisi altında kalınan gürültünün düzeyine, gürültünün frekans dağılımına, kişinin bu gürültünün etkisinde kaldığı süreye ve kişisel duyarlığa bağlıdır. Gürültünün süresi terimi; hem sürekli olarak bir seferde gürültünün etkisi altında kaldığı süreyi hem de aralıklı olarak gürültünün etkisinde kaldığı toplam yılları kapsamaktadır.

 yaşından sonra, yaşın ilerlemesiyle, doğal olarak işitme kaybı oluşur. Yaşlanmayla oluşan işitme kaybı, düşük frekanslarda daha az, yüksek frekanslarda daha fazladır. Yaşlanmayla görülen işitme eşiği kayması cinsiyete bağlı olarak da farklılık gösterir. Genel olarak,  yaşında 1-2 dB ile başlayan işitme eşiği kayması, 65 yaşına gelindiğinde, örneğin 500-1000 Hz frekans bantlarında 10-15 dB iken, 2-4 kHz frekans bantlarında 20-45 dB düzeyine ulaşır. Kadınlarda düşük frekansta işitme kaybı erkeklere göre biraz daha fazla olurken, yüksek frekanslarda erkeklerdeki işitme kaybı kadınlara göre çok daha fazladır. Ama genel kural olarak, frekans arttıkça işitme kaybı da artar. Endüstriyel gürültü nedeniyle oluşan işitme kaybında ise, frekans arttıkça işitme kaybı da mutlaka artmaz; kulağın en hassas olduğu 3-4 kHz frekansı civarındaki işitme kayıpları en fazla olur. Dolayısıyla; odyometrik testlerle saptanan, her frekans bandındaki işitme eşiği kayması, 4 kHz oktav bandında, daha yüksek frekanslarda ki eşik kaymalarından daha fazlaysa, işitme kaybının nedeninin yaşlanma değil, etkisinde kalınan gürültü olduğu kolayca söylenebilir.

İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı İş Hijjeni Ölçüm, Test ve Analizleri Yeterlilik Belgesi dahilinde (Belge No : 036), TÜRKAK akreditasyonumuz kapsamında gibi ulusal mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
İlgili Standart;
 

Deney Adı Deney Metodu
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri

TS ISO 1996-2

TS EN ISO 11201

TS EN ISO 11202

Tüm Hakları Detam Mühendislik Hizmetlerine aittir. 2013©